De starterskorting: een korting op je sociale bijdragen

Door Acerta
4 minuten leestijd

Bij je opstart komt heel wat kijken. Je moet een aantal administratieve zaken in orde brengen zoals je ondernemingsnummer, je btw-nummer en je sociale zekerheid, door je aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds zoals Acerta. Daarnaast moet je een klantenbestand uitbouwen, je financieel plan bekijken en zien of je investeringen nodig hebt. Hier komen vaak heel wat kosten bij kijken. 

Je sociale bijdragen

Eén van die kosten zijn je sociale bijdragen, die je elk kwartaal via je sociaal verzekeringsfonds betaalt. Hierdoor krijg je verschillende sociale rechten, zoals een pensioen, moederschapsuitkering en ziekteverzekering. Je sociale bijdragen worden berekend op je netto belastbaar inkomen van het lopend jaar. Je betaalt eerst een voorlopig bedrag, dat nadien wordt gecorrigeerd. De voorlopige sociale bijdragen worden berekend op je inkomen van drie jaar geleden. Als je start is dit natuurlijk niet mogelijk. Daarom betaal je in je opstartjaar een minimum bijdrage of 20,5% van je geschatte netto belastbaar inkomen.

Om je kosten in te perken kan je als startende zelfstandige in hoofdberoep beroep doen op de starterskorting voor de sociale bijdragen van je opstartjaar. 

Er bestaan twee niveaus van de starterskorting, gebaseerd op het geschatte beroepsinkomen. Hieronder zie je de verschillende inkomensniveaus en de voorlopige sociale bijdrage of starterskorting: 

Tabel sociale bijdragen 2020

Verhoogde bijdrage

Barbara is diëtiste in bijberoep en start op 1 april 2020 als zelfstandige in hoofdberoep. Ze heeft reeds belangrijke kosten gemaakt. Haar grootste kosten zijn opleidingen om de nieuwe trends goed te volgen. Dankzij haar goede marketingaanpak heeft Barbara een groeiend klantenbestand. 

Ze schat haar omzet op €25.000 en het totaal van haar kosten op €6.500. Haar netto beroepsinkomen is groter dan 13.550,50. Het eerste jaar bedraagt haar sociale bijdrage 20,5 % van haar netto belastbaar inkomen. Barbara kan geen beroep doen op de starterskorting. Eigenlijk is dit goed nieuws want dit betekent dat ze al een mooie omzet draait!

Minimum bijdrage

Na enkele jaren in een ziekenhuis te werken als kinesist, beslist Louis om te starten in hoofdberoep. Hij kan in een groepspraktijk aan de slag, waardoor hij zijn kosten een stuk beperkt. Hij betaalt een commissie van 10% op zijn omzet. Voor de uitbreiding van zijn klantenbestand kan hij rekenen op doorverwijzingen via zijn netwerk.

Hij schat zijn omzet op €20.000,-. Zijn beroepsinkomen is lager dan €13.550,50 maar hoger dan 9 033,67 euro. Louis doet geen beroep op de starterskorting, maar kiest ervoor om voorlopig de minimum sociale bijdragen te betalen. Indien zijn klantenbestand sterk groeit, kan hij best zijn sociale bijdragen aanpassen.

Tabel 3 - Voorbeeld Louis

Starterskorting

Younes is afgestudeerd als psycholoog en kan aan de slag in een groepspraktijk. Hij betaalt een huur van €415,- per maand, waardoor zijn vaste kosten stijgen.

Hij schat zijn omzet op €18.000 maar door de huur en andere vaste kosten ligt zijn inkomen tussen de €6.997,55 en €9.033,67. Hij doet een beroep op de starterskorting en betaalt slechts €477 per kwartaal. 

Tabel 3 - Voorbeeld Younes

Starterskorting laagste schijf

Lena start als vroedvrouw. Ze is nog volop bezig met de uitbouw van haar klantenbestand. Ze zal veel kilometers rijden en wil bijkomende opleidingen volgen.

Ze schat haar omzet op €10.000. Door haar kosten hiervan af te trekken, belandt ze bij een beroepsinkomen dat lager is dan € 6997,55 en kan ze van de starterskorting genieten.

Tabel 4a - Voorbeeld Lena

Stel je even voor dat je hier toch de minimum sociale bijdragen zou moeten betalen van €715,- per kwartaal. De korting heeft zeker effect, voor Lena betekent dit bijna een verdubbeling van de nettowinst!

Tabel 4b - Voorbeeld Lena

De Starterskorting betekent een duw in de rug!

Enkele tips: 

  1. Vergeet niet: deze korting op de sociale bijdrage is enkel voor mensen die in hoofdberoep opstarten.
  2. Maak een goede inschatting van je inkomen. Kijk naar het inkomen van collega’s, vrij beroepers, en bespreek dit ook met je boekhouder.
  3. Vraag zelf de starterskorting aan bij je sociaal verzekeringsfonds (Acerta) als je hierop beroep wilt doen.
  4. Hou, samen met je boekhouder, bij hoe je inkomen evolueert en geef op tijd aan wanneer je jouw sociale bijdrage wilt verhogen. Zo kom je nadien niet voor verrassingen te staan.
  5. Indien je op tijd je sociale bijdrage aanpast, heeft dit ook een effect op je sociale bijdrage in jaar 2 en 3. De sociale bijdragen zijn een beroepskost en verlagen je netto belastbaar inkomen.

 

Lees meer:

Dit jaar hebben meer dan 900 studenten zich alvast vrijblijvend ingeschreven