Starten als tandarts: we zetten de tanden erin

Door Acerta
3 minuten leestijd

Vijf jaar heb je gestudeerd om je diploma als tandarts te behalen. Het is nog niet gedaan! Bijt nog even door jouw stage. Tijdens je stage ben je officieel zelfstandig en moet je al voldoen aan de opstartformaliteiten. Ben je geen administratieve duizendpoot? Registreer je dan bij Acerta, we houden je op de hoogte van de volgende administratieve stap.. Naast de opstartformaliteiten zijn er heel wat beroepsvoorwaarden waaraan je moet voldoen.

 

1. Beroepsvoorwaarden: voorlopig visum, stageplaats en RIZIV-nummer

Heb je jouw master diploma tandheelkunde behaalt, dan zal de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid een voorlopig visum bezorgen. Hier moet je alvast niets extra voor doen! Je kan jouw tijd steken in het zoeken van een erkende stageplaats en stagemeester binnen de door jouw gekozen specialisatie: algemene tandarts, orthodontie of parodontologie.

Je dient een stageplan in bij Zorg en Gezondheid. De erkenningscommissie zal een positief of negatief advies geven. Wordt jouw stageplan goedgekeurd, dan krijg je een voorlopig RIZIV-nummer “kandidaat tandarts in opleiding” van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering.

Al drie beroepsvoorwaarden achter de kiezen!

2. Opstartformaliteiten: jouw administratieve opstart

  • Inschrijving bij Kruispuntbank van Ondernemingen ( KBO):
    • NACE codenummer tandarts: 86 230
    • Het tarief voor een inschrijving in de KBO bedraagt 88,50 euro per actieve vestigingseenheid.
  • BTW registratie:
    • Volgens het artikel 44 van het Btw-Wetboek zijn de activiteiten voor tandarts, als ze voldoen aan de voorwaarden van artikel 4, vrijgesteld.
  • Aansluiting Sociaal verzekeringsfonds
  • Je verwittigt je mutualiteit, dat je een zelfstandig statuut hebt vanaf de datum van opstart als tandarts.

Boekhoudkundige tip: Als stagiair-tandarts kan je al een aantal beroepskosten inbrengen, bijvoorbeeld je lidgeld voor een beroepsorganisatie, de kosten van je wagen, telefoniekosten, enzovoort…Als tandarts heb je de keuze tussen de werkelijke kosten of het wettelijk forfait. Als je opteert voor de werkelijke kosten, dien je alle kosten goed bij te houden en dit vraagt administratie. Ga langs een boekhouder om te zien wat voor jou tijdens het opstartjaar de beste keuze is.

3. Opstartformaliteiten: verplichte verzekeringen

Als tandarts ben je verplicht om een verzekering beroepsaansprakelijkheid te nemen, deze dekt de kosten voor fouten die eigen zijn aan je beroep. De verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid is ook verplicht, je kan deze vergelijken met de “familiale verzekering”. Ze dekt schade, die een derde, oploopt als je onbedoeld een fout maakt. Maak dit zeker in orde voor je opstart!

4. Beroepsvoorwaarden: aanvraag erkenning

Aan het eind van je stagejaar heb je als algemene tandarts een maand om je stageboekje in te dienen. Tenslotte vraag je jouw erkenning aan bij Zorg en Gezondheid.

Om erkend tandarts specialist te worden, orthodontoloog of parodontoloog, volg je 4 jaar stage. Tijdens je stage dien je al stagerapporten in, na het beëindigen van de stagetermijn vraag je eveneens jouw erkenning aan bij Zorg en Gezondheid.

5. Beroepsvoorwaarden: definitief RIZIV-nummer

Bij positief advies verwittigt de Erkenningscommissie het RIZIV en sturen ze jouw definitief RIZIV – nummer op. Je vermeldt dit nummer op alle officiële papieren. Ook als opstartende tandarts heb je recht op het RIZIV-sociaal statuut,dit is een jaarlijkse vergoeding van het RIZIV. Vraag deze vergoeding jaarlijks opnieuw aan vóór 30 september.

6. Beroepsvoorwaarden: verplichte bijscholing of accreditering

Accreditatie is niet hetzelfde als de erkenning, maar kan je zien als een kwaliteitslabel. Je bent verplicht om je bij te scholen en moet aan enkele voorwaarden voldoen om geaccrediteerd te blijven. In de plaats krijg je jaarlijks een accrediteringshonorarium, die gedeeltelijk de opleidingskost dekt. De accreditering geldt voor een cyclus van vijf jaar en kan telkens verlengd worden. Nu voldoe je aan de nodige beroepsvoorwaarden.

7. Denk ook aan bijkomende verzekeringen

Al van bij de opstart als tandarts kan je best een tandje bijsteken in jouw sociale bescherming. Er zijn heel wat bijkomende verzekeringen, die je bovendien 100% fiscaal kan inbrengen. Er wordt ook aangeraden om je RIZIV-vergoeding te gebruiken om jouw eigen sociale bescherming gedeeltelijk te vergroten.

 

 

Dit jaar hebben meer dan 900 studenten zich alvast vrijblijvend ingeschreven