Opstarten als tandarts in 10 stappen

Door Acerta
5 minuten leestijd

Ben jij (binnenkort) een kersvers afgestudeerde tandarts? Tijdens je stage ben je officieel zelfstandig en moet je al voldoen aan een aantal opstartformaliteiten. Dewelke? Dat lees je hieronder! Ben je geen administratieve duizendpoot? Geen nood, Acerta regelt het voor jou!

 

1. Voorlopig visum, stageplaats en RIZIV-nummer

Heb je jouw master diploma tandheelkunde behaald? Dan zal de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid jou je voorlopig visum bezorgen. Hier hoef je alvast niets extra voor doen! Je kan jouw tijd steken in het zoeken van een erkende stageplaats en stagemeester binnen de door jouw gekozen specialisatie: algemene tandarts, orthodontie of parodontologie.

Stageplek gevonden? Dien dan een stageplan in bij het agentschap Zorg & Gezondheid. Hun erkenningscommissie zal een positief of negatief advies geven. Als jouw stageplan is goedgekeurd, krijg je een voorlopig RIZIV-nummer ‘kandidaat tandarts in opleiding’ van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering.

2. Jouw administratieve opstart

Als stagiair-tandarts werk je onder het sociaal statuut van zelfstandige. Voor je inschrijving als zelfstandige moet je een aantal dingen in orde brengen vóór de start van je stage. Acerta regelt dit graag voor jou. Namelijk:

 • Jouw ondernemingsnummer
  • en jouw inschrijving bij de KBO (Kruispuntbank van Ondernemingen)
 • Jouw btw-nummer
  • Volgens artikel 44 van het btw-Wetboek zijn de activiteiten voor tandartsen vrijgesteld van btw, als ze voldoen aan de voorwaarden van artikel 4. Dit geldt ook voor prestaties van esthetische tandheelkunde zoals het bleken van tanden, het plaatsen van facings,…
 • Jouw sociale zekerheid
  • Als stagiair-tandarts moet je je aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds, zoals Acerta. Dit om je sociaal statuut in orde te brengen. Je betaalt bovendien elk kwartaal sociale bijdragen via je sociaal verzekeringsfonds. In ruil hiervoor krijg je sociale rechten zoals: een pensioen, een ziekteverzekering, etc. 

Schrijf je ook in bij een ziekenfonds, zodat je verzekerd bent tegen kleinere gezondheidsrisico’s. 

Boekhoudkundige tip: Als stagiair-tandarts kan je al een aantal beroepskosten inbrengen, bijvoorbeeld je lidgeld voor een beroepsorganisatie, de kosten van je wagen, telefoniekosten, enzovoort… Als tandarts heb je de keuze tussen de werkelijke kosten of het wettelijk forfait. Als je opteert voor de werkelijke kosten, dien je alle kosten goed bij te houden en dit vraagt administratie. Ga langs een boekhouder om te zien wat voor jou tijdens het opstartjaar de beste keuze is.

3. Verplichte verzekeringen

Als tandarts ben je, net als de andere (para)medische vrij beroepers verplicht om een aansprakelijkheidsverzekering te nemen. Die beschermt je als je een beroepsfout maakt en een patiënt een schadevergoeding van je eist. Maak dit zeker in orde vóór je opstart!

4. Je stage en aanvraag erkenning

Ga je voor de beroepstitel van ‘algemeen tandarts’, dan loop je 1 jaar stage. Voor de specialisatie parodontologie 3 jaar en orthodontie 4 jaar. Aan het eind van elk stagejaar dien je, binnen de maand die erop volgt, je stagerapport van het afgelopen jaar in. 

 • voor de specialisatie orthodontie voeg je in het 4de jaar van je stage dit evaluatieformulier toe als bijlage bij je stagerapport.

 • voor de specialisatie parodontologie voeg je in het 3de jaar van je opleiding ook nog een lijst toe van het aantal gepresteerde uren externe stage als bijlage bij je stagerapport.

Binnen de 14 dagen die volgen op je laatste stagejaar, dien je ook je erkenningsaanvraag in bij het Agentschap Zorg & Gezondheid. Jouw dossier zal worden beoordeeld door de Erkenningscommissie. Zij geven een positief of negatief advies, of vragen eventueel om extra aanvullingen. Na afloop van de vergadering van de commissie krijg je een e-mail en bericht in je eHealthbox met het advies van de erkenningscommissie. 

5. Definitief RIZIV-nummer

Bij positief advies verwittigt de Erkenningscommissie het RIZIV, die jou op hun beurt jouw definitief RIZIV – nummer opsturen. Dit nummer vermeld je op al je officiële documenten. Ook als opstartende tandarts heb je recht op het RIZIV-sociaal statuut. Het sociaal voordeel bestaat uit een jaarlijkse bijdrage die het RIZIV stort aan een onderneming of erkende instelling waarmee je een pensioenovereenkomst en/of  een vervangingsinkomen bij invaliditeit hebt afgesloten. Meer info vind je hier

6. Getuigschriften voor verstrekte hulp en  voorschriften 

Getuigschriften voor verstrekte hulp kan je bestellen via medattest.be. Je hebt de keuze tussen invulboekjes of kettingformulieren voor pc.

Afgedrukte voorschriften moeten voldoen aan de richtlijnen van het RIZIV. Als je printer even niet meewerkt, kun je je voorschrift nog altijd met de hand schrijven. Voorschriftenboekjes bestellen kan via het RIZIV.

7. Wachtdienst

Als tandarts ben je verplicht om je in te schrijven voor de wachtdienst. Dit kan online via deze website

8. Medisch afval & milieuvergunning

Voor de verwerking van medisch afval contacteer je best een afvalinzamelaar. Kijk ook na of je over de juiste speciale recipiënten beschikt. 

Hoogstwaarschijnlijk beschik je reeds over een vergunning van het FANC. Vergeet voor je opstart als tandarts in hoofdberoep ook zeker niet om de politie en de gemeente op de hoogte te brengen van jouw activiteit. 

9. MyCareNet

Sluit je aan op het platform MyCareNet om verzekerbaarheidsgegevens op te vragen. Zorg ervoor dat je over de juiste software en een veilige internetverbinding beschikt. Ook een e-ID-kaartlezer is noodzakelijk.

10. Verplichte bijscholing of accreditering

Accreditatie is niet hetzelfde als de erkenning, maar kan je zien als een kwaliteitslabel. Je bent verplicht om je bij te scholen en moet aan enkele voorwaarden voldoen om geaccrediteerd te blijven, zoals minstens 300 verstrekkingen (patiëntcontacten) per jaar uitvoeren. Na afloop van de accrediteringscyclus van 5 jaar controleert het RIZIV jouw prestaties voor elk jaar van de cyclus.

 

Lees meer:

 

Dit jaar hebben meer dan 900 studenten zich alvast vrijblijvend ingeschreven