Opstarten als kinesist: welke hordes moet je nemen?

Door Acerta
3 minuten leestijd

De eindstreep van je opleiding als kinesist is daar! Hup strek de benen en spring in het boeiende leven van de zelfstandige kinesist! Loop niet te hard van stapel, laten we eerst de opstartformaliteiten en beroepsvoorwaarden bekijken. Heb je een broertje dood aan administratie dan kan je je alvast inschrijven bij Acerta. We springen in de bres voor je en verwittigen wanneer de volgende opstartformaliteit in orde moet worden gebracht.

1. Beroepsvoorwaarden: Erkenning en visum

De start verloopt vlot want de eerste honk is genomen en dit zonder bijkomende inspanning! Enkele weken na het behalen van je diploma, wordt jouw erkenning als kinesist toegekend door de Vlaamse Gemeenschap. Nadien ontvang je het visum van de FOD Volksgezondheid.

Let op: kies je er voor om je te specialiseren dan moet je wel zelf een erkenning aanvragen bij de FOD Volksgezondheid.

2. Beroepsvoorwaarden: RIZIV-nummer

Nadien ontvang je ook je RIZIV nummer, dit nummer vermeld je op alle officiële papieren. Zo worden jouw prestaties doorgegeven en dankzij dit RIZIV-nummer krijgen de patiënten een deel van hun gemaakte kosten via hun ziekenfonds terug. De meerwaarde voor jou is dat jij als opstartende kinesist recht hebt op het RIZIV-Sociaal Statuut. Dit is een jaarlijkse vergoeding van het RIZIV. Vraag deze vergoeding jaarlijks opnieuw aan vóór 30 september.

Tip: gebruik je RIZIV-vergoeding om jouw eigen sociale bescherming gedeeltelijk te vergroten.

3. Opstartformaliteiten: jouw administratieve opstart

 • Inschrijving bij Kruispuntbank van Ondernemingen ( KBO):
  • NACE codenummer Kinesist: 8690501
  • Het tarief voor een inschrijving in de KBO bedraagt 88,50 euro per actieve vestigingseenheid.
 • BTW registratie:
  • Volgens het artikel 44 van het Btw-Wetboek zijn kinesisten niet BTW-plichtig.
 • Aansluiting Sociaal verzekeringsfonds
 • Je verwittigt je mutualiteit, dat je een zelfstandig statuut hebt vanaf de datum van opstart als kinesist in hoofdberoep.

Boekhoudkundige tips:

 • Als opstartende kinesist kan je al een aantal beroepskosten inbrengen, bijvoorbeeld de kosten van je wagen, telefoonkosten, enzovoort…
 • Als kinesist heb je de keuze tussen de werkelijke kosten of het wettelijk forfait. Bekijk dit goed met je boekhouder want het kan goed zijn dat in het jaar dat je opstart je werkelijke kosten boven het wettelijk forfait (max € 4060,-) uitkomen. Als je opteert voor de werkelijke kosten, dien je alle kosten goed bij te houden en dit vraagt administratie. Ga langs een boekhouder om te zien wat voor jou tijdens het opstartjaar de beste keuze is.

Financiële tip:

 • Je kan een tegemoetkoming krijgen in de kostprijs van de software, die je gebruikt voor het beheer van jouw patiëntendossiers. De tegemoetkoming bedraagt 800 EUR.

4. Opstartformaliteiten: verplichte verzekeringen

Als kinesist ben je verplicht, bij opstart, om een verzekering beroepsaansprakelijkheid te nemen, deze dekt de kosten voor fouten die eigen zijn aan je beroep. De verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid is ook verplicht, je kan deze vergelijken met de “familiale verzekering”, ze dekt schade, die een derde, oploopt als je onbedoeld een fout maakt. Maak dit zeker in orde voor je opstart!

 

 

Dit jaar hebben meer dan 900 studenten zich alvast vrijblijvend ingeschreven