Opstarten als arts: alles wat je moet weten

Door Acerta
5 minuten leestijd

Je examens en stages liggen achter je. Na zes jaar bloed, zweet en tranen heb je eindelijk dat diploma algemene geneeskunde in de wacht gesleept. Good job! Er rest je nog één belangrijke keuze alvorens het beroepsleven in te duiken: start je een carrière als arts-specialist of als huisarts? In elk geval zijn er een aantal beroepsvoorwaarden en opstartformaliteiten die je moet respecteren. Wij zetten ze voor je op een rij.  

 

1. Je visum en inschrijving in de Orde der Artsen

Na het behalen van je masterdiploma geneeskunde, ontvang je automatisch een voorlopig visum van de FOD Volksgezondheid alsook een attest om jouw RIZIV-nummer aan te vragen. 

Hierna moet je je inschrijven bij de Orde der Artsen. Dit doe je bij de provinciale raad die voor jou van toepassing is (van de provincie waar jij je hoofdactiviteit zal uitoefenen). Vergeet zeker volgende documenten niet mee te nemen in drievoud (!): 

 • je diploma of promotiebewijs (als je definitief diploma nog niet is uitgereikt) 
 • je artsenvisum;
 • een bewijs van goed gedrag en zeden (max. 3 maand oud)

2. Aanvraag officiële erkenning

Met je master diploma op zak, volg je nu een verdere beroepsopleiding met stage, om de beroepstitel van huisarts of arts-specialist te behalen. 

Wil je starten als huisarts? Dan moet je eerst twee jaar lang als HAIO (Huisarts In Opleiding) in een erkende opleidingspraktijk werken. Je hebt eigen spreekuren, gaat op huisbezoek en neemt ook wachtdiensten voor jouw rekening. Op regelmatige tijdstippen maakt de stagemeester tijd voor overleg.

Start je op als specialist? Dan heb je nog een opleiding en een stageplan voor 4, 5 of 6 jaar voor de boeg, afhankelijk van je specialisatie. Het academisch programma wordt verspreid over het aantal jaren waarin je specialiseert en start in het eerstvolgende academiejaar. Voor de inhoud van je beroepsopleiding contacteer je jouw coördinerende stagemeester.

In beide gevallen moet je volgende zaken in orde brengen vóór, tijdens en na je stage:

 • Maak een stageplan op vóór je start met je opleiding. 
 • Je houdt een stagerapport of medbook bij en dient dit jaarlijks in. 
 • Vraag vanaf drie maanden voor het einde van je opleiding jouw erkenning aan bij het Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse overheid.  

Voor een erkenning als huisarts, stuur je volgende documenten via de post naar Zorg & Gezondheid:

Voor een erkenning als arts-specialist stuur je volgende bewijsstukken met de post naar Zorg & Gezondheid: 

 • Het ingevulde en ondertekende formulier voor je erkenningsaanvraag
 • Een bewijs van inschrijving bij de Orde der artsen (niet ouder dan 3 maanden) 
 • Een attest van slagen van je universitaire opleiding (dit wordt opgemaakt door je faculteit)
 • De eindattesten van je stagemeesters 
 • Wetenschappelijke publicaties waarvan je eerste auteur bent. 

Eenmaal Zorg & Gezondheid je bewijsstukken heeft ontvangen, wordt jouw dossier behandeld. Binnen de 30 dagen volgt een positief of negatief advies. 

3. Jouw RIZIV-nummer

Bij positief advies van Zorg & Gezondheid, krijg je van het RIZIV een nummer als erkend huisarts of arts-specialist opgestuurd. Je vermeldt dit RIZIV-nummer voortaan op alle officiële papieren.

Vanaf je start heb je als arts recht op het RIZIV sociaal statuut: een jaarlijkse vergoeding waarmee je je eigen sociale bescherming kan vergroten, met een vervangingsinkomen in geval van invaliditeit en/of een pensioensovereenkomst. 

4. Verplichte bijscholing of accreditering

 Je moet je verplicht elk jaar bijscholen als arts. Dit kan bij een LOK, een lokale kwaliteitsgroep van artsen, die hun medische praktijkvoering delen en kritisch beoordelen om de zorgkwaliteit te verbeteren. 

Om accreditering te verkijgen of te behouden, moet je deel uitmaken van een LOK. Als opstartende arts kom je immers in aanmerking voor een voorlopige accreditering van één jaar. Je dient jouw aanvraag in bij de dienst accreditering van het RIZIV. Als je geaccrediteerd bent dan krijg je jaarlijks een deel van je vormingskosten terugbetaald.

5. Jouw administratieve opstart

Start je als zelfstandig huisarts of arts-specialist? Dan moet je een aantal zaken regelen voor je inschrijving als zelfstandige. Acerta brengt de volgende zaken tijdig voor jou in orde: 

 • Jouw ondernemingsnummer
  • en bijgevolg je inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)
 • Jouw btw-nummer:
  • Volgens het artikel 44 van het Btw-Wetboek zijn de activiteiten voor artsen, als ze voldoen aan de voorwaarden van artikel 4, vrijgesteld van btw.
  • Opgelet: voer je esthetische ingrepen uit als huisarts of specialist, dan vallen deze onder het btw-tarief van 21%.
  • Het kan dus zijn dat je als arts activiteiten uitoefent die wel en niet btw-plichtig zijn. In dat geval ben je gemengd btw-plichtig.
 • Jouw aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds, zoals Acerta. 
  • De betaling van je sociale bijdragen gebeurt elk kwartaal via je sociaal verzekeringsfonds. In ruil voor die bijdragen krijg je sociale rechten zoals een pensioen, ziekteverzekering, enz. 

Zelf moet je enkele nog je mutualiteit op de hoogte brengen van je zelfstandig statuut. Dit doe je vanaf de datum van je opstart als arts.

6. Verplichte verzekeringen

Tenslotte moet je als arts verplicht een verzekering beroepsaansprakelijkheid nemen, om de kosten voor fouten die eigen zijn aan je beroep te dekken. Ook de verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid is verplicht om schade te dekken bij derden door een onbedoelde fout.

 

Lees meer:

 

 

Dit jaar hebben meer dan 900 studenten zich alvast vrijblijvend ingeschreven