Opstarten als architect in 1-2-3

Door Acerta
3 minuten leestijd

Ben jij (binnenkort) een vers afgestudeerd architect? Proficiat! Jobmogelijkheden genoeg na je afstuderen, maar vergeet je zeker niet te registreren als zelfstandige vóór je start. Hoe? Dat lees je hier. 

 

1. Jouw administratieve opstart

Vóór je start als zelfstandig architect-stagiair, moet je met een aantal zaken tijdig in orde brengen. Acerta regelt dit voor jou: 

 • Jouw ondernemingsnummer
  • en jouw inschrijving bij de KBO (Kruispuntbank van Ondernemingen)
 • Jouw btw-nummer
  • Architecten zijn btw-plichtig.
   – Ben je zelfstandig architect-stagiair, en lever je enkel prestaties in opdracht van een stagemeester? Dan moet je je nog niet verplicht laten registreren bij de btw. Maar je kan ervoor kiezen om dit alsnog te doen zodat je de btw op je investeringen kan recupereren.
   – Lever je naast de prestaties voor je stagemeester ook zelfstandige prestaties (bijvoorbeeld plannen tekenen voor het uitvoeren van kleine verbouwingswerken)? Dan ben je wél btw-plichtig voor het geheel van je activiteiten, dus ook voor de opdrachten die je uitvoert als stagiair.
 • Jouw sociale zekerheid
  • Als stagiair-architect moet je je aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds, zoals Acerta. Dit om je sociaal statuut in orde te brengen. Je betaalt bovendien elk kwartaal sociale bijdragen via je sociaal verzekeringsfonds. In ruil hiervoor krijg je sociale rechten zoals: een pensioen, een ziekteverzekering, etc. 

Vervolgens brengen we ook nog jouw mutualiteit op de hoogte van je zelfstandig statuut. 

2. Je stage

Na je studies, die een stevige fundering zijn, ben je verplicht twee jaar stage te volgen. Hiermee bouw je met praktische ervaring verder op je fundering.

Voor je stage

Ben je nog op zoek naar een stagemeester, dan kan je terecht bij de Orde van Architecten. Je vindt er een lijst van openstaande vacatures.

Je stuurt naast de effectieve aanvraag, verschillende formulieren door naar de Orde van Architecten. De provinciale raad, van de provincie waar je stagemeester gevestigd is, schrijft je als stagiair in op de lijst.

Als natuurlijk persoon, persoon van vlees en bloed, kan je 3 verschillende deontologische statuten hebben. Verwar deze niet met het sociaal statuut!

 • de architect-zelfstandige;
 • de architect-ambtenaar;
 • de architect-bezoldigde.

Tijdens je stage

Je stelt om de zes maanden een stageplan op met je stagemeester. Er zijn maandelijkse digitale stagefiches, tussentijdse evaluaties en je houdt een trajectboek en competentielijst bij. Deze laatste gebruik je als zelfevaluatie.

Ter informatie: vanaf 1 maart 2018 startte men met een minimum stagevergoeding van 11,57 euro excl. btw per uur en om de zes maanden wordt dit verhoogd met 2,32 euro.

Het einde van je stage

Na de eindevaluatie ontvang je een getuigschrift, met dit bewijs kan je je inschrijven op de tabel van de provinciale raad. Je beroepsvoorwaarden zijn nu voltooid.

Als architect heb je heel wat verantwoordelijkheden, je takenpakket evolueert en het is dan ook een goed idee om permanente vorming te volgen. Permanente vorming is vrijblijvend voor architecten en je hebt een ruime keuze.

3. Je opstart als rechtspersoon

Architecten starten vaak op als rechtspersoon, een juridische entiteit. Er bestaan twee groepen van rechtspersonen, allebei vennootschapsvormen.

 • Bij de onvolkomen rechtspersoon is er een beperkte scheiding tussen het privévermogen van de vennoten en het vermogen van de vennootschap. 
 • Bij de volkomen rechtspersoon is dit niet het geval. 

4. Je verplichte verzekeringen

Bij je opstart als architect moet je, net als artsen, verplicht een verzekering beroepsaansprakelijkheid nemen. Deze verzekering dekt de kosten voor fouten die eigen zijn aan je beroep. Daarnaast is ook de verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid verplicht. Deze dekt dan weer de schade, zowel materieel als immaterieel, die je onbedoeld berokkent aan een derde doordat je een fout maakt. Een voorbeeld van immateriële schade is dat de klanten een extra periode huurgeld moeten betalen door vertragingen op de werf.

Tijdens je stage is je stagemeester verplicht om jou in zijn polis op te nemen. Let op, voer je los van je stagemeester prestaties uit, dan ben je wel al verplicht de verzekeringen te nemen.

Dit jaar hebben meer dan 900 studenten zich alvast vrijblijvend ingeschreven