Choco of zalm op de boterham?

Door Acerta
4 minuten leestijd

Een eigen praktijk of kantoor heeft je steeds aangesproken. Het voordeel als je opstart in loondienst is dat er elke maand een vast loon op de bankrekening komt. Hoe zit dat nu als je opstart als zelfstandig vrij beroeper? Het financieel plan geeft, kort door de bocht, weer hoeveel inkomsten je genereert en hoeveel kosten je maakt. Zo zie je hoeveel er van je inkomsten overblijft voor je loon. Je kan natuurlijk ook omgekeerd te werk gaan en je omzet bepalen vertrekkend van hoeveel je netto wilt overhouden. Let op: beide blijven schattingen! Wij raden je aan om dit te bespreken met je accountant of boekhouder. Hier leggen we enkele begrippen uit, zodat je kan meepraten.

Omzet, kosten en winst?

Omzet  is het totaal bedrag dat je ontvangt van je patiënten of je klanten. Synoniemen zijn inkomsten, opbrengst of verkopen. Kosten is het totaal van de beroepskosten, die je hebt moeten maken om je inkomsten te realiseren. We kunnen de kosten indelen in variabele kosten en vaste kosten.

  • In veel sectoren zal je per dienst of per product voor een klant eerst goederen moeten aankopen, dit zijn variabele kosten. Hoe meer men werkt/verkoopt, hoe hoger die kosten.
  • Vaste kosten, zijn kosten die op herhaalde basis terugkomen. Dit kan maandelijks of jaarlijks zijn. Ze worden ook bedrijfslasten genoemd, zijn eigen aan het bedrijf en zijn werking. Deze kosten zijn niet rechtstreeks gerelateerd met het activiteitsniveau. Voorbeelden hiervan zijn de huur, de sociale bijdragen en verschillende verzekeringen.

Winst = inkomsten – alle beroepskosten Als je brutomarge of bruto bedrijfswinst tegenkomt, bedoelt men de inkomsten verminderd met enkel de variabele kosten. De netto bedrijfswinst is dan de inkomsten min alle variabele en alle vaste kosten, nadien worden daar nog belastingen afgetrokken.

En hoe zit het dan met het loon?

Hoe je je loon berekent, hangt af of je een eenmanszaak of een vennootschap opstart. Als je opstart als eenmanszaak zorgt de juridische structuur ervoor dat de inkomsten van je praktijk en je eigen inkomsten niet gescheiden zijn. We raden wel aan om afzonderlijke bankrekeningen te nemen.   Eenmanszaak Inkomsten -variabele kosten Brutomarge -vaste beroepskosten Nettobedrijfswinst voor belastingen -personenbelasting (afhankelijk van je inkomsten en gezinssituatie) Winst van het boekjaar persoonlijke of gezinsuitgaven Bij een vennootschap is het loon van de bedrijfsleider een vaste kost, die maandelijks terugkeert. De totale loonkost is het brutoloon opgeteld met de bedrijfsvoorheffing en de sociale bijdragen.  Er worden persoonbelastingen berekend op je brutoloon. Als bedrijfsleider kan je opteren om de sociale bijdragen zelf te betalen of deze te laten betalen door je vennootschap. De vennootschap kan deze opnieuw invoeren als beroepskost, waardoor je vennootschapsbelasting daalt. Dus de keuze is aan jou:

  • ofwel betaal je zelf je sociale bijdrage en daalt je loon waardoor je minder personenbelasting betaalt;
  • ofwel betaalt de vennootschap de sociale bijdrage en bijgevolg betaal je meer personenbelasting, maar je bedrijf minder vennootschapsbelasting.

  Vennootschap Inkomsten -variabele kosten Brutomarge -vaste beroepskosten  oa. Loon bedrijfsleider Nettobedrijfswinst voor belastingen -vennootschapsbelastingen (33% van de nettowinst voor belastingen) Winst van het boekjaar

Een vinger aan de pols, wat zijn beroepskosten?

Rond beroepskosten bestaan verschillende fabeltjes. Laten we even de puntjes op de i zetten. Beroepskosten worden terugbetaald op voorwaarde dat je ze kan staven en dat deze echt betrekking hebben op de uitvoering van je beroep. Zo kan je specifieke kleding, bijvoorbeeld een t-shirt met logo van je praktijk, die je draagt tijdens de beoefening van je beroep wel inbrengen, maar kleding die je ook privé draagt weer niet. Sommige kosten zijn maar gedeeltelijk inbrengbaar. Ze zeggen ook wel dat deze gedeeltelijk worden verworpen. De kosten van een auto zijn slechts voor 75% in te brengen; ze worden voor 25% verworpen. Als vrij beroeper kan je ook kiezen voor forfaitaire kostenaftrek, dit is een wettelijk forfait en je moet geen bewijs leveren. Lekker makkelijk! Nu kan je alvast meepraten met je boekhouder. Als je bovendien voor een vennootschap kiest, is Acerta de goedkoopste oplossing voor je personeelsadministratie en samen met je boekhouder zorgen wij voor jouw optimale loon.

Dit jaar hebben meer dan 900 studenten zich alvast vrijblijvend ingeschreven